Our Projects

VvE Magenta

Wat? Onderhoud +unit, 18 appartementen
Waar? Borne

Het buurcomplex van Amarant, ook hier bij alle bewoners nieuwe ventilatie units Itho Ecofan High Performance geleverd, geplaatst en afgesteld, alsmede SPLO brandvlinder kleppen aangebracht en uiteraard de kanalen en ventielen gereinigd.

Afspraak maken voor onderhoud of installatie?