In de regel zijn er twee soorten ventilatie: mechanische en warmteterugwin. Bij mechanische ventilatie wordt de oude lucht uit uw huis gezogen; een WTW-systeem gebruikt deze binnenlucht om de schone lucht van buiten te verwarmen. Dat is energiezuiniger.

Mechanische ventilatie

Een ventilatiesysteem zonder warmteterugwinning. Een ventilatiebox zuigt ongezonde lucht via luchtkanalen en ventilatieventielen uit de keuken, de badkamer en het toilet.

WarmteTerugWin ventilatie

Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Er wordt niet alleen ongezonde lucht weggezogen, maar ook verse lucht naar binnen geblazen.

Een nieuw ventilatiesysteem laten plaatsen?